TỔNG QUAN VỀ BITKINGDOM

1/ Kết quả của dự án BitKingdom

Lợi nhuận 1% – ngày ~ 30% – Tháng / Tổng số tiền mình PH ( Provide Help – Giúp đỡ cộng đồng BK )

Sau 3 tháng PH + lãi kép , thì nhận về Lãi suất ~ 100% ( 1 BTC )

Sau 3 năm PH + lãi kép, thì nhận về lãi suất ~ 10.000 BTC

Định nghĩa : 1 BTC ~ 10 Triệu VNĐ

PH = Provide Help ( Giúp đỡ cộng đồng BitKingdom )

GH = Get Help ( Nhận sự giúp đỡ từ cộng đồng BitKingdom )

2/ Yêu cầu khi tham gia dự án BitKingdom

Vốn khởi điểm bắt đầu PH từ 1.0 BTC

Mỗi người chỉ được tham gia duy nhất 1 tài khoản

Email là duy nhất > xác nhận tài khoản qua email !

CMND là duy nhất > Xác thực thông qua CMND, Passport và ảnh người tham gia !

SĐT là duy nhất > dùng để nhắn tin về khi đổi thông tin và rút tiền

Mỗi người chỉ được PH tối đa 20 BTC / 1 Tài khoản.

3/ Lịch sử của ngành

Kinh doanh truyền thống : Marketing trả trước ( phát tờ rơi hoặc chạy quảng cáo, banner ) >> Chi phí & Rủi ro ?

Kinh doanh network : Marketing trả sau, khi NPP bán được hàng thì công ty mới trả chi phí marketing xuống cho

hệ thống. Tuy nhiên không tuyển dụng thì không có thu nhập. >> Chỉ một số người phù hợp mới tham gia.

Đầu tư / MMO / HYIP: Để nhận được lợi nhuận lớn, người tham gia cần đầu tư với số tiền lớn. Công ty là người

giữ tiền. >> Rủi ro xảy ra khi công ty mất khả năng thanh khoản ( nội bộ gặp vấn đề, pháp lý nhà nước, một số các yếu

tố khác tác động bên ngoài hoặc bên trong … )

Next Step ? Mô hình BitKingdom ra đời ! > Khắc phục các rủi ro trên !

4/ Lịch sử của công ty

Bitkingdom ra đời trong hoàn cảnh nào ?

BitKingdom là gì ?

BitKingdom là một kiểu ngân hàng cộng đồng, sử dụng hệ thống bitcoin để giao dịch trong cộng đồng.

Bitkingdom không phải là một mô hình kim tự tháp hay một mô hình ponzi, chúng tôi trao quyền cho cộng đồng

để cộng đồng tự kiểm soát dòng tiền của chính mình và tăng trưởng sự giàu có trong chính cộng đồng đó.

BitKingdom hoạt động như thế nào

Hiện nay các ngân hàng được xem là một nơi mà hầu hết chúng ta đều gởi tiền tiết kiệm. Nhưng nếu chúng ta

không có một khoản thu nhập lớn hoặc một uy tín lớn, thì ngân hàng sẽ không bao giờ cho chúng ta vay tiền.

BitKingdom là một trang web nơi mà các thành viên tham gia có thể trao đổi và hỗ trợ tài chính cùng với nhau.

BitKingdom là một cộng đồng được tạo ra để được hỗ trợ tài chính có sử dụng đồng tiền của Bitcoin để cộng

đồng sử dụng giúp đỡ lẫn nhau !

Ý tưởng là “Hôm nay bạn giúp đỡ một ai đó, và ngày mai sẽ có người giúp bạn”.

Trong hệ thống ngân hàng thông thường, một người chỉ có thể rút số tiền trong tài khoản ngân hàng của họ.

John nói có $ 500 trong ngân hàng. Ông không thể rút $ 650 từ ngân hàng, mặc dù các ngân hàng đã có của

Lucy $ 3,000 đến $ 5,000 của Brandon mà sẽ bao gồm số tiền rút của John.

Tuy nhiên, John có thể vay ngân hàng. Các ngân hàng có thể cho John vay ra lên đến mười lần tất cả các khoản

tiền gửi cho họ, và ngân hàng quan tâm đến lợi nhuận trên số tiền vay đó.

Nếu trong ngân hàng có Lucy, Brandon, và thêm nhiều khách hàng khác gởi tiền vào ngân hàng. Và ngân hàng

đưa cho John là một khoản vay.

>> Đơn giản hơn là John hỏi Lucy hoặc Brandon hỗ trợ tài chính cho mình?

Có, John có thể hỏi … nhưng Lucy và Brandon có thể sẽ nói không, ngay cả khi họ biết anh ta là ai. Và John có lẽ

không biết ai có thêm tiền mà có thể đáp ứng nhu cầu của anh ta.

Thậm chí nếu Lucy có $ 3,000 rằng cô sẽ không sử dụng cho tới vài tháng, cô bé dường như không đưa nó cho

John, vì John không thể đảm bảo rằng ông sẽ trả tiền lại khi Lucy cần nó.

BitKingdom có thể làm tốt cho tình huống trên !

Với BitKingdom, nếu Lucy giúp John với 150 $ và John không phải hứa sẽ trả tiền Lucy lại.

Bởi vì trên BitKingdom, bất cứ khi nào bạn cung cấp để giúp đỡ một người nào đó hôm nay bạn sẽ có tự tin rằng

CỘNG ĐỒNG BITKINGDOM để bạn có thể dựa vào chúng bất cứ khi nào bạn cần sự giúp đỡ tài chính trong

tương lai.

Vì vậy, bất cứ lúc nào Lucy cần sự giúp đỡ về tài chính sau khi cô đã giúp John, cô có thể yêu cầu nó và hệ thống

sẽ chỉ định một hoặc nhiều người trợ giúp tài chính cho Lucy.

Nó có thể là John, hoặc Brandon, hoặc bất kỳ ai trong hàng triệu thành viên cộng đồng BitKingdom.

BitKingdom không phải là một ngân hàng hay một công ty nhận tiền gửi. BitKingdom chỉ đơn giản là một nền

tảng mà người tham gia có thể trao đổi trực tiếp giúp đỡ tài chính.

Vì vậy, nếu bạn giúp đỡ cho người khác, bất cứ khi nào bạn cần sự giúp đỡ tài chính của hàng triệu thành viên

cộng đồng BitKingdom sẽ cung cấp cho bạn sự giúp đỡ bạn cần, mà không yêu cầu bạn phải trả tiền cho nó trở

lại.

Bitkingdom ra đời vào tháng 10/2015

Bitkingdom có mặt tại VN vào 11/2015

Hiện nay BitKingdom có mặt trên 5 quốc gia : Malaysia, Vietnam, Thailand, Indonesia, China

Tầm nhìn của dự án :

5 Năm nữa : BitKingdom có mặt trên 100 quốc gia và trên 100 triệu người tham gia

5/ Chính sách của dự án :

Thu nhập từ PH : 1% mỗi ngày cho đến ngày GH ( từ 15 đến 30 ngày kể từ ngày PH )

Thu nhập từ F1 PH : 10% trên mỗi lần F1 PH

Thu nhập từ hệ thống PH : 0%-3%-5%-7%-10% trên doanh số nhánh yếu PH

6/ Nguyên tắc hoạt động của hệ thống BitKingdom

Vẽ ra 2 hình tròn và giải thích về việc cho và nhận

Khi A tham gia, A cần có 1 bitcoin trong ví để bắt đầu PH

A cần mua token từ công ty để thực hiện lệnh PH của mình

Sau khi PH, A được xếp vào hàng đợi nhận sự giúp đỡ từ cộng đồng BitKingdom( GH )

Sau 15 ngày A vào menu GH để bắt đầu nhận sự giúp đỡ từ cộng đồng , lợi nhuận 15% + số BTC đã PH,

Sau đó A tiếp tục vòng lặp PH – GH mới, nếu không thực hiện, trong vòng 3 ngày, tài khoản của A sẽ bị vô hiệu hóa vĩnh

viễn, A không nhận được bất kỳ quyền lợi nào khác từ cộng đồng BitKingdom.

Mỗi lượt cho đi cần ít nhất 1 token ( 0.025 BTC ~ 15$ )

7/ Điểm yếu

Điểm yếu và cách khắc phục

Số lượng người tham gia trong phòng PH không nhiều

>> Cộng đồng cùng nhau xây dựng thêm thành viên vào phòng PH.

>> Cộng đồng bảo trợ quốc tế mở rộng.

8/ Tại sao nên tham gia BitKingdom

Xu hướng mới, làn sóng mới !

Đầu tư thấp > lợi nhuận cao ! ( 1 BTC sau 3 năm nhận về 10.000 BTC )

Rủi ro, ngắn hạn và có thể chấp nhận được !

BitKingdom Không bán hàng

BitKingdom không cần mời người vẫn có tiền

BitKingdom không cần năng động

BitKingdom không giữ tiền của người tham gia

9/ Chiến lược PH – GH

PH với số vốn trong khả năng tài chính và nhanh chóng thu hồi vốn

Thu hồi vốn Sau 3 tháng PH ( 30% / Tháng ) hoặc lợi nhuận từ hệ thống

Sau 3 tháng đầu tư lãi kép để nhận về kết quả lớn hơn rất nhiều ! ( 1 BTC sau 3 năm nhận về 10.000 BTC )

10/ Chiến lược xây hệ thống

Chiến lược bảo trợ F1 và xây dựng 2 nhánh

Bitkingdom - Ngân hàng cộng đồng Bitcoin © 2016 LIZI