Giới Thiệu – Bitkingdom – Ngân hàng cộng đồng Bitcoin

1.1

1.2BITKINGDOM LÀ AI?

 • Bitkingdom không phải là mô hình kinh doanh đa cấp, thương mại điện tử hay đầu tư tài chính.
 • Bitkingdom không phải là ngân hàng, Bitkingdom không thu tiền của bất kỳ một ai.
 • Bitkingdom không phải một công ty, Bitkingdom không có ông chủ.
 • Bitkingdom là một phương thức kết nối cộng đồng, một mạng xã hội tài chính, nơi mọi người giúp đỡ lẫn nhau.
 • Bitkingdom cung cấp cho bạn một hệ thống giao dịch chuyên nghiệp, giúp hàng trăm triệu người trên toàn cầu tham gia để sẵn sàng giúp đỡ người khác (PH), và đón nhận sự giúp đỡ của người khác (GH).

  Ý tưởng là ” Hôm nay bạn giúp đỡ một ai đó, và ngày mai sẽ có người giúp bạn”

SỨ MỆNH LỊCH SỬ BITKINGDOM

 • Bitkingdom là một trung tâm cộng đồng toàn cầu đáng tin cậy, nơi mà tất cả mọi người sẽ có thể cung cấp sự giúp đỡ cho nhau, tất cả chúng ta đều được giúp đỡ trong cộng đồng Bitkingdom
 • Bitkingdom sử dụng công nghệ Bitcoin để các thành viên của chúng tôi trên toàn thế giới có thể dễ dàng trao đổi và giúp đỡ lần nhau.
 • Tại Bitkingdom chúng tôi việc phục vụ cộng đồng ở một mức độ ưu tiên cao nhất. Thông qua các thuật toán được lập trình chuyên nghiệp, chúng tôi sắp xếp cho việc cộng đồng của chúng tôi giúp đỡ lẫn nhau trên một nguyên tắc công bằng cao nhất!
 • Tại Bitkingdom chúng tôi trao QUYỀN cho cộng đồng – Kết thúc nghèo

 

1.31.4 1.5 1.6

Bitkingdom – Ngân hàng cộng đồng Bitcoin
Trao quyền cộng đồng – Kết thúc nghèo

Bitkingdom - Ngân hàng cộng đồng Bitcoin © 2016 LIZI